Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

2018 conform AVG wetgeving

Vastleggen en verwerking van gegevens

TERRAhealth verwerkt persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt, doordat je gebruik maakt van onze diensten (deelname) of omdat je deze zelf verstrekt bij het invullen van een intake- of contactformulier. TERRAhealth kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Gegevens via contactformulier website

Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail adres zijn verplicht. De reden voor de contact aanvraag is optioneel. Dit zijn gegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt, dus jij bepaalt welke gegevens je aanlevert. Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Alle e-mails worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Gegevens via intakeformulieren en intakegesprek

Voor enkele diensten vragen we je een intakeformulier of extra gegevens aan te leveren. Dit zijn gegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt, dus jij bepaalt welke gegevens je aanlevert.

De gevraagde gegevens zijn altijd voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres. De klachten of doelen waarvoor je komt, relevante fysieke/mentale klachten en medicijngebruik indien van toepassing. Daarnaast worden er aantekeningen gemaakt. Aantekeningen worden uitsluitend in aanwezigheid en met toestemming van de cliënt gemaakt. Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van de betreffende cliënt en om de sessies daar op aan te passen. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van het behandeltraject, worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd. Wil je deze gegevens eerder verwijderd hebben, dan worden de gegevens op jouw schriftelijk verzoek verwijderd.

Gegevens via het aanmelden voor een evenement op de website

Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail adres zijn verplicht. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Gegevens op de website

De website is te vinden onder www.terrahealth.nl . Op de website wordt op dit moment geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden veelal gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zodra wij hier toe over zouden gaan, zal deze privacy verklaring worden aangepast.

Verwerken en bewaren van jouw gegevens

TERRAhealth verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief (als je hiervoor bent aangemeld), je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 1 jaar is na afronding van het behandeltraject.

Delen met anderen

TERRAhealth verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een mail naar info@terrahealth.nl.

Beveiliging van jouw gegevens

TERRAhealth zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail naar info@terrahealth.nl.

Links naar websites

Op de site van TERRAhealth staan hyperlinks naar andere websites. TERRAhealth is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er wijzigingen zijn in hoe wij met gegevens omgaan, zullen wij de privacyverklaring aanpassen.

Over TERRAhealth

TERRAhealth is een bedrijf gevestigd in Westervoort, waar hypnotherapie, wellness consulten, aroma-massages en gerelateerde activiteiten worden aangeboden. TERRAhealth is rechtsgeldig vertegenwoordigd door P. de Jong, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 64352463. De locatie waar de meeste diensten worden verleend is gevestigd aan de Sonnedach 1, 6931 JA WESTERVOORT.

Contactgegevens

Petra de Jong – eigenaar en contactpersoon.
TERRAhealthpetra.de.jong@terrahealth.nl

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/